Nhiều bằng chứng cho thấy rằng chó có thể ăn chay … nhưng mèo thì không

2818
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

Đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu chó và mèo có thể ăn chay hay không. Câu trả lời luôn là “có” đối với chó miễn là chúng ăn thức ăn được thiết kế cẩn thận để đáp ứng tất cả nhu cầu dinh dưỡng và “không” đối với mèo vì mèo là loài động vật bắt buộc và cần phải ăn thịt để nhận được các axit amin chỉ có thể tìm thấy trong các nguồn protein động vật.

Gần đây có một số nghiên cứu mới cung cấp thêm nhiều cơ sở về việc chế độ ăn chay có thể là một lựa chọn hợp lý cho chó nhưng không phải cho mèo. Nghiên cứu đã xem xét tổng lượng protein hiện tại và nồng độ của các axit amin cụ thể (các khối xây dựng mà cơ thể sử dụng để xây dựng các protein của riêng mình) trong 24 chế độ ăn chay không theo đơn và chế độ ăn chay điều trị cho chó và mèo.

Các nhà khoa học đã sử dụng các kỹ thuật được chấp nhận để xác định hàm lượng protein thô cũng như nồng độ axit amin của thực phẩm và so sánh những con số này với các yêu cầu tối thiểu do Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Mỹ (AAFCO) đưa ra cho thức ăn của chó và mèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy 23 trong số 24 loại thực phẩm đạt hoặc vượt quá mức tối thiểu (tổng) protein thô do AAFCO đề ra và 18 chế độ ăn chứa tất cả các axit amin ở nồng độ đáp ứng hoặc vượt quá các giá trị tối thiểu của AAFCO. NHƯNG:

  • Năm chế độ dinh dưỡng (cho mọi con mèo, 3 khô và 2 đóng hộp) cung cấp ít nhất một axit amin ở nồng độ thấp hơn giá trị tối thiểu của AAFCO. Trong số 5 chế độ dinh dưỡng này, 1 chế độ có 4 axit amin (leucine, methionine, methionine-cystine và taurine) dưới mức yêu cầu tối thiểu của AAFCO, 1 chế độ có 3 axit amin (methionine, methionine-cystine và taurine) dưới mức yêu cầu, 2 chế độ có 2 axit amin (lysine và tryptophan) dưới mức yêu cầu và 1 chế độ còn lại có 1 amino acid (tryptophan) dưới mức yêu cầu. Chế độ dinh dưỡng đóng hộp bổ sung dành cho cả chó và mèo đã vượt quá giá trị axit amin tối thiểu cho chó nhưng thấp hơn giá trị tối thiểu cho mèo đối với 3 axit amin (methionine, methionine-cystine và taurine).
  • Tất cả các chế độ dinh dưỡng đóng hộp được thiết kế cho mèo (2 cho mèo và 1 cho cả chó và mèo) có giá trị taurine thấp hơn giá trị tối thiểu của AAFCO.
  • Nhìn chung, chế độ dinh dưỡng chứa ít nhất một axit amin có nồng độ thấp hơn giá trị tối thiểu của AAFCO, nồng độ axit amin dao động từ 34% đến 98% (trung bình: 82%) yêu cầu tối thiểu được nêu trong Hồ sơ thực phẩm dinh dưỡng của AAFCO cho chó và mèo.

Tóm lại, thức ăn cho chó có tất cả các axit amin mà loài này cần, trong khi sáu trong số các chế độ dinh dưỡng được dán nhãn cho mèo lại không đáp ứng đủ.

Vì vậy, nếu bạn đứng tại quầy thức ăn chay cho chó thì bạn có thể tự tin là những gì có sẵn trên kệ sẽ cung cấp cho chó các axit amin nhất định cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh của chúng. Tuy nhiên, đối với mèo thì ngược lại hoàn toàn.