Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Trùm Boss. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan

Website này (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Trùm Boss. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”). Bạn xác nhận mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Khi cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên kiểm tra lại bản Điều khoản sử dụng này trong suốt quá trình sử dụng Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng của Trang

Trùm Boss luôn cố gắng hết sức để đem lại những bài viết hữu ích và các thông tin chính xác. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng thông tin trên Trang mang tính chất tham khảo và chúng tôi không đảm bảo độ hoàn chỉnh hay chất lượng của tất cả các bài viết được đưa lên. Trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là trong những trường hợp liên quan đến sức khoẻ và an toàn của thú cưng, vui lòng không tự ý áp dụng, nếu không có sự đồng ý của bác sĩ thú y điều trị.

Đôi khi Trang có thể tạm thời không truy cập được do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, Trùm Boss có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Quyền sở hữu

Các bài viết của Trùm Boss được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Cấm chỉnh sửa, 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin các bạn lưu ý các vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung trên Trang nếu bạn có dự định phát hành tại website/blog khác như sau:

Quy định chia sẻ bài viết

  • Trùm Boss giữ bản quyền toàn bộ nội dung trên Trang và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Trang vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ trumboss.vn.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của Trang như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại trumboss.vn.

Nội dung được nộp

Bạn có thể tải lên Diễn đàn Trùm Boss (gọi chung là “Diễn đàn”) và phần bình luận trên Trang. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung được nộp”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp mà bạn tải lên, đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác. Trùm Boss không chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp này và bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi Nội dung được nộp mà bạn truyền qua Trang dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không kiểm soát nội dung và không đảm bảo trạng thái nguyên bản, độ chính xác, trung thực hoặc chất lượng của Nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp những tài liệu mang tính xúc phạm hoặc khiếm nhã. Trùm Boss có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà chúng tôi tự xác định là có tính xúc phạm hoặc khiếm nhã.

Quyền sở hữu Nội dung được nộp

Khi đăng tải Nội dung được nộp, bạn cho phép Trùm Boss sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung được nộp theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

Liên kết

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Trùm Boss không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa Trùm Boss và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía Trùm Boss đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Bảo mật thông tin

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, Trùm Boss cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.