Không ngạc nhiên lắm khi Boss Mèo được ví như Slime

3203
Có gì đó sai sai...
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

Chắc hẳn bạn đã từng chơi hay nghe nói đến Slime rồi nhỉ? Nhiều bài viết có so sánh Boss mèo với Liquid (chất lỏng), nhưng Trùm Boss lại cảm thấy Bọn hắn giống với Slime hơn. Đây nhé:

  1. Nhìn độ “chảy” kìa:
  2. Luôn vừa vặn “bất chấp” 
  3. Thậm chí bọn hắn gọn lỏn trong mọi chiếc bình như thế này đây

Thảo nào mà ôm bọn hắn cứ mềm mềm âm ấm, thích lắm cơ, nhỉ?