Hành trình trở nên “mất nết” của Boss Mèo

3257
"Em xí chai riệu"

Âu cũng chỉ vì đam mê mà thôi!

Hãy theo dõi hành trình “biến chất” của Boss Mèo vì đam mê ăn uống nhé:

  1. Đam mê => Thèm muốn: Yêu thương đồ ăn tới mức yêu luôn cả …cái bát…
  2. Trở nên xấu tính dần đều vì đam mê thôi thúc:
  3. Xấu tính hơn, xấu hơn nữa…

Thế đấy!