Khi em mèo ngửi mùi “lạ” và cái kết…

1557

Mũi của các em mèo rất thính, và cũng giống như chúng ta, có những mùi khiến các em ấy không ổn tẹo nào…