Những tai nạn khó đỡ của mèo cưng

1215
Lọt hố

Leo trèo cho lắm vào rồi không biết xuống làm sao =))

Tai nạn với cửa sổ cũng khá thường xuyên

Tai nạn do chui rúc

Tiến thoái lưỡng nan với mắc áo

Ra tay nghĩa hiệp giải cứu các em ấy đi :”>