Bay!

4541
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

“Không gian hôm nay cứ lung lay
Giang đôi tay đưa ta tung bay
Bay nắp và ta say
Say what u gon say
Bass drop và ta quay cuồng
Quên hết bao nhiêu u buồn
Mặc kệ dòng đời kéo ta xuống
Hôm nay tất cả cùng lên luôn!” – Trích đoạn The party song (Vũ Cát Tường)