Bay!

1016

“Không gian hôm nay cứ lung lay
Giang đôi tay đưa ta tung bay
Bay nắp và ta say
Say what u gon say
Bass drop và ta quay cuồng
Quên hết bao nhiêu u buồn
Mặc kệ dòng đời kéo ta xuống
Hôm nay tất cả cùng lên luôn!” – Trích đoạn The party song (Vũ Cát Tường)