Chúa thật hài hước…

2379
Bộ ria đẹp quá...

…vì đã tạo ra những em thú cưng này…

Trái tim, trái tim và trái tim…
Mẹ Cám tái xuất…
Hàng lông mày…
Có bao nhiêu em mèo cả thảy?
Miễn bình luận…
Đây chắc hẳn là chú mèo cười nhiều nhất thế giới.
Gấu trúc?