Nói chung là ghen đó…

3145
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

… à mà đó có phải là ghen không? Mà sao thấy hơi bực mình…Ố ô..Ố ô…