Khi bạn muốn chơi…

1964

…nhưng chẳng ma nào thèm để ý tới bạn :((