Đảm bảo ai cũng bị lừa đến phút cuối @@

1693
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

Câu chuyện buồn đã không còn buồn cho đến phút cuối. À có buồn. Buồn cười =))