Bất thường kiểu Pelger-Huët ở chó

3388
Khuyến mãi thức ăn, phụ kiện và đồ chơi thú cưng

Bất thường kiểu Pelger-Huët là một rối loạn di truyền được đặc trưng bởi sự suy giảm phân đoạn của bạch cầu trung tính (một loại tế bào máu trắng), nhân tế bào chỉ có hai thùy hoặc không có thùy nào cả. Trong hầu hết các trường hợp, đây là một rối loạn vô hại ảnh hưởng đến một số giống chó, bao gồm chó săn cáo Mỹ, chó chăn cừu Úc, và basenji.

Triệu chứng và phân loại

Dị tật lành tính này được chia thành hai loại: dị hợp tử và đồng hợp tử. Dạng dị hợp tử phổ biến hơn và được công nhận bởi vì bạch cầu trung tính trưởng thành của chó giống với bạch cầu đũa (bạch cầu trung tính chưa trưởng thành) và hậu tủy bào (bệnh tiền thân của bệnh bạch cầu hạt). Bất thường dị hợp tử không liên quan đến suy giảm miễn dịch, dễ bị nhiễm trùng, hoặc những bất thường về chức năng tế bào bạch cầu. Ngược lại, bất thường đồng hợp tử thường gây chết trong tử cung. Những con chó sống sót có thể có bạch cầu với nhân hình tròn đến bầu dục trên kính phết máu nhuộm màu.

Bất thường dị hợp tử và các dị tật về xương, chẳng hạn như sự phát triển bất thường của sụn và hàm ngắn, được báo cáo xảy ra ở giống Samoyed; tuy nhiên vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự liên kết trực tiếp với bất thường Pelger-Huët.

Nguyên nhân

Các nghiên cứu về gây giống hạn chế có thể gây ra sự lây truyền tình trạng bất thường gen trội ở chó. Tuy nhiên, sự lây truyền gen trội với sự xâm nhập không đầy đủ (thiếu biểu hiện di truyền đầy đủ của gen trội) xảy ra ở chó chăn cừu Úc.

Chẩn đoán

Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ thú y thường sẽ tình cờ phát hiện được sự bất thường ở chó trong khi tiến hành xét nghiệm máu định kỳ. Trên kính phết máu nhuộm màu, sự sự suy giảm phân đoạn nhân của bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, và bạch cầu đơn nhân sẽ được nhìn thấy, trong đó nhân của các tế bào chỉ có hai thùy hoặc không có thùy nào cả. Bản chất di truyền của bệnh này được làm rõ bằng cách kiểm tra các phết máu từ chó bố mẹ và chó trong cùng đàn.

Điều trị

Không cần điều trị, vì có bệnh lâm sàng liên quan đến bất thường kiểu Pelger-Huët.

Chăm sóc

Nếu gây giống là một mối quan tâm, thì tư vấn di truyền có thể giúp loại bỏ các đặc tính từ các thế hệ tương lai.